DINTER UTAN FILTER

Jag är en annan dag

June 5, 2020

Sommaren är här och i säsongens sista  Dinter utan filter träffar  jag två poeter som jobbat ihop. Men hur skriver man en diktsamling tillsammans? Var börjar den ena och var slutar den andra? Ett samtal om  det obegripligas storhet och tanken att allting också är något annat. Och med en lång dikt på slutet som klockar in på nästan fyra  minuter. Sånt får man bara i Dinter utan filter!  Med poeterna Johan Christiansson och Johan Nordbeck vars  diktsamling "Jag är en annan dag" kommer ut i dagarna på bokförlaget Ekström&Garay

För info:https://ekstromgaray.se/portfolio/jag-ar-en-annan-dag/

Jag ska också säga att musiken under den avslutande dikten är komponerad av en av mina favoritmusiker, Cicely Irvine. Kolla n hennes hemsida här:

http://cicelyirvine.com

Dinter utan filter är en podcast producerad av Ekström&Garay